Tikkurila Magnetic Paint Magnetyczna 500Ml (B994-14130)

54,49

Opis

Rodzaj Farba magnetyczna do ścian. Opis Zalecana do malowania powierzchni w suchych, wewnętrznych pomieszczeniach. Nadaje się do malowania powierzchni betonowych, szpachlowanych, płyt gipsowych i wiórowych. W celu uzyskania dowolnego koloru farbę Tikkurila Magnetic można pomalować farbami do ścian Tikkurila jedno lub dwukrotnie. Nakładanie zbyt grubych warstwy farby może zmniejszyć przyczepność magnesów. Przykłady zastosowania – DANE TECHNICZNE Kolory Szary. Stopień połysku Mat Wydajność 0,5 L / 1,5 m2 Przy trzech warstwach opakowanie pozwala na wykonanie ok 0,5-0,7m2 Wielkość opakowań 0.5 l Nakładanie Wałek, pędzel. Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50% Suchość po 24 godz. Gęstość Ok. 2,60 kg/l, ISO 2811 Przechowywanie Chronić przed mrozem. INSTRUKCJE STOSOWANIA Warunki nakładania Podłoże musi być suche, o temperaturze przynajmniej +10°C. Temperatura powietrza przynajmniej +5°C, przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Przygotowanie Powierzchnie niemalowane: Powierzchnię oczyścić z kurzu, brudu i luźnego materiału. Jeśli to konieczne wyrównać ubytki i pęknięcia odpowiednią szpachlówką Tikkurila Presto. Niemalowane podłoże zagruntować, np. Tikkurila Feelings Universal Primer. Powierzchnie uprzednio malowane: Uprzednio pomalowane powierzchnie zmyć rozcieńczonym detergentem czyszczącym Tikkurila Maalipesu i przemyć starannie wodą. Aby zapewnić lepszą przyczepność magnesów, błyszczące powierzchnie zmatowić papierem ściernym, następnie usunąć powstały pył. Nakładanie Dokładnie wymieszać farbę przed użyciem oraz okresowo powtarzać mieszanie podczas aplikacji. Za pomocą wałka o krótkim włosiu lub pędzla nałożyć 3 grube warstwy farby Tikkurila Magnetic. Powierzchnię pozostawić do schnięcia na 24 godziny pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw. Do pomalowania 3 warstw farby należy zużyć 0,5 L farby na 1,5 m2 powierzchni. Jeśli zajdzie konieczność finalną warstwę farby nakładać po upływie 1 dnia. Czyszczenie narzędzi Usunąć nadmiar farby z narzędzi i umyć wodą. Spłukać dokładnie umywalkę, cząstki żelaza znajdujące się w farbie mogą powodować przebarwienia. Konserwacja Powierzchnie można czyścić nie wcześniej jak 1 miesiąc od pomalowania. Czyścić na sucho, przy użyciu wsysacza, gładkiego pędzla lub odpylacza. Czyszczenie mokrą ściereczką może pozostawić ślad na powierzchni. Farba osiąga ostateczną twardość i wytrzymałość w normalnych warunkach po upływie kilku tygodni, dlatego zaleca się aby przez ten czas powierzchnie były ostrożnie traktowane. Jeżeli powierzchnia wymaga czyszczenia tuż po malowaniu, zaleca się użycie wsysacza, gładkiego pędzla lub odpylacza. Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Kat. A/i. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 140 g/l. Produkt zawiera poniżej 140 g/l LZO. Oznakowanie w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny dla zdrowia. Obchodzić się ostrożnie i unikać zbędnego narażenia. Karta charakterystyki jest dostępna na żądanie. Produkt posiada Atest Higieniczny. Environmental protection and waste disposal Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy. TRANSPORT – – Powyższe informacje opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są miarodajne na dzień podany na karcie katalogowej wyrobu. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie ponosimy odpowedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach.

Ceneo

Budowa i remont

Materiały wykończeniowe

Farby

Tikkurila Magnetic Paint Magnetyczna 500Ml (B994-14130)

kinkiet złoty
, tania kosiarka elektryczna
, doniczki plastikowe
, taczka budowlana
, folia termoizolacyjna na okna
, plyta osb
, biawar
, parawan prysznicowy
, grzejnik czarny
, listwy drewniane ozdobne
, róża w doniczce
, zasłony 240
, paliki do drzewek
, samoprzylepne panele ścienne

yyyyy

 

(0)